Poesie en Jazz Parallels

Poëzie en Jazz Parallels zijn perfect te combineren is gebleken op de Poëzie Park Binnen in Oosterbeek dinsdag 21 mei. Dat geeft weer meer inspiratie voor het verkrijgen van nog meer nieuwe ideeën. Hoe kan het ook anders. Jazz Parallels is een muzikale kunstvorm waarin onze instrumenten worden gebruikt om esthetische en evocatieve effecten te bereiken die de eigenlijke melodieën verhevigen, ontkrachten, omlijsten, mede bepalen of in een onverwachte richting sturen. De genoegens die Jazz Parallels aan luisteraar verschaft, worden teweeggebracht door de bijzondere combinatie van vorm, klank en betekenis die eigen is aan de melodie, en deze genoegens kunnen van emotionele (bijvoorbeeld ontroering of bezwering) of humoristische aard zijn. Jazz Parallels heeft een lange geschiedenis, vanaf de vroegste mondeling gereciteerde en gezongen verzen tot de hedendaagse, al dan niet gestructureerde manier van …… jongens ik wordt een beetje moe van mezelf. Ik stop.

Comments are closed.